Choď na obsah Choď na menu
 


Miloš Čambál (KDH), miestny poslanec Bratislava – Petržalka interpeluje proti centru hazardu

14. 12. 2009

Miloš Čambál (KDH), poslanec miestneho zastupiteľstva, predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mestskej časti Bratislava-Petržalka, predseda komisie kultúry, mládeže a športu na zajtrajšom zasadnutí poslancov Bratislavy – Petržalky 15.12.2009 prečíta interpeláciu vo veci zámeru vcentra hazardu v Bratislave::

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, kolegyne a kolegovia

V médiách masovej komunikácie sa objavili informácie o zamýšľanom projekte vybudovať v okolí Bratislavy, konkrétne v Jarovciach pri Petržalke, Európske zábavné centrum, zahrňujúce hazard širokého záberu a rôznorodosti. Je zaujímavé počúvať, čo si od tejto investície sľubujú politici a zainteresované strany.

Čo teda o nej hovoria niektorí politici a strany, ktoré budú priamo zainteresované na tomto projekte?

1/ Náš štát dostane za prevádzkovanie herní veľké množstvo peňazí, za rok zhruba 600 miliónov eur, pričom prínos pre hrubý domáci produkt by mal byť podľa odhadov developera TriGranit približne 3 miliardy eur.

2/ Projekt by mal pritiahnuť ročne okolo 5 miliónov návštevníkov, ktorí takto pomôžu našej krízovej nedostatočnej spotrebe.

3/ Projekt by mal poskytovať prácu takmer 9 tisícom ľuďom.

4/ Projekt by mal zviditeľneniť Slovensko v zahraničí, mal by byť najvýznamnejšou investíciou developera TriGranit v Európe.

Čo však hovoria- na druhej strane, občania Slovenska, ktorí tento megalomanský investičný zámer vidia v širších súvislostiach?

1/ Kedy dostane náš štát toto veľké množstvo peňazí, alebo dokedy si developer presadí daňové prázdniny? (A dokedy ich bude dostávať?)

2/ Čo sa týka turistov, návštevníkov, akí ľudia tu budú prichádzať a čo tu budú robiť? Nebudú pre nás, občanov ohrozením svojou kultúrou? Kultúrou, ktorá je vo všetkých herniach podobná, pretože predstavuje vo svojej podstate kriminálne aktivity ako sú pranie špinavých peňazí, hazard a ľahký zárobok bez práce? A od týchto aktivít sa priamo odvíjajú, či sú s nimi priamo prepojené ďalšie škodlivé aktivity, či následky, ktoré prináša sebou hazard všade vo svete. Sú to : vznik závislostí – gamblerstvo, krádeže, kriminality rôzneho druhu, zvýšená prostitúcia či sexuálne násilie.

3/ Ďalej čo sa týka novovytvorených pracovných miest. Či nebudú tieto pracovné miesta v službách úpadku mládeže, ktorej takto rukolapne budeme svedčiť, že práca nie je vôbec dôležitá, ale dôležité je mať šťastie, či vedieť podvádzať, inak povedané, byť „šikovný“? Vytvoríme takto nové pracovné miesta v službách úpadku rodín, v ktorých vzniknú hráčske vášne, aktivity a závislosti? Kto bude potom živiť rodiny týchto hráčov? A z čoho? Z tých, od developera prisľúbených 600 miliónov eur ročne? A budú tieto peniaze stačiť?

4/ Zviditeľnenie Slovenska? Ďakujeme, neprosíme! Pretože my sa chceme zviditeľniť vzdelaním, rozumom a čestnou prácou tak, ako sme sa o to snažili doteraz. Nechajte si svoje vízie o lacnom a rýchlom úspechu.

Vážení kolegovia, buďme si v tejto súvislosti, prosím, vedomí zodpovednosti v našom prístupe k tejto akcii, ktorá sa rozbieha a ktorá bude mať ďalekosiahle ekonomické, morálne, sociálne, politické a kultúrne dôsledky pre niekoľko generácií nielen v Bratislave a jej blízkom okolí, ale aj pre celé Slovensko. Ako isto viete, pôvodne mal tento megakomplex stáť v slovinskej Novej Gorici, tam ho však zmietli zo stola. Na čo sa chceme my hrať, a za akú cenu?

Toho času sa rozbieha petičná akcia, ktorá je v stave intenzívnej prípravy. Jej cieľom je zrušiť investičný zámer vybudovať v blízkom okolí Bratislavy v lokalite Jarovce, priemysel hazardných hier Metropolis, ktorý má byť jedným z najväčších svojho druhu v Európe. Paradoxne má byť jedným z najväčších projektov - v jednom z najmenších štátov Európy... V tesnej blízkosti rakúskych a maďarských hraníc... V Šengene.

Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, tento zámer sa týka aj našej lokality, budeme sa musieť o ňom rozhodne a zodpovedne vyjadriť. Apelujem preto na svedomie každého jedného z vás. Je na nás, ako rozhodneme v tejto veci. Občania nám dali vo voľbách svoje hlasy. Dali nám ich preto, lebo nám dôverovali a dôverujú. Verím, že nesklameme ich dôveru.

Miloš Čambál

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.