Choď na obsah Choď na menu
 


Ako uspieť v konaní o volebných sťažnostiach na Ústavnom súde SR

7. 12. 2010

O konaní pred Ústavným súdom (Ďalej: ÚS) hovorí Zákon č. 38/1993 Z. z. V zmysle § 35 sa za konanie vo volebných sťažnostiach nevyrubujú žiadne poplatky. Chceme však poukázať azda na najdôležitejšie. Súčasťou návrhu na začatie konania (volebnej sťažnosti) musí byť v zmysle § 20 aj splnomocnenie na zastupovanie navrhovateľa advokátom alebo komerčným právnikom. Okrem všeobecných záležitostí v § 20, 21 musí návrh obsahovať veci uvedené v § 60. Tzv. petit návrhu, teda časť uvádzajúca návrh, ako má ÚS rozhodnúť musí byť v súlade s § 63, odsek 1. Navrhovateľ musí sám uviesť aj účastníkov konania v zmysle § 21 a § 61. Nedoplnenie návrhu účastníkmi konania alebo nesprávne doplnenie po výzve ÚS býva častým dôvodom odmietnutia návrhu (Ak sťažovateľ, ktorý je kvalifikovane právne zastúpený, v rozpore s ustanovením § 61 ... označil za ďalšieho účastníka konania subjekt, ktorý nie je pasívne legitimovaný (obec, miestna volebná komisia, člen miestnej volebnej komisie), ÚS sťažnosť ako zjavne neopodstatnenú odmietne. V danom prípade nejde o formálny nedostatok nesprávne označeného účastníka konania na strane odporcu (ktorý by bolo možné odstrániť na základe výzvy Ústavného súdu Slovenskej republiky), ale o označenie subjektu, ktorý je síce formálne správne označený, no nie je v konkrétnom prípade pasívne legitimovaný.( PL. ÚS 18/03 z 20. 2. 2003 a sp. zn. PL. ÚS 37/03 z 26. júna 2003), (Zjavná neopodstatnenosť volebnej sťažnosti vyplýva aj z toho, že navrhovateľ označil za účastníka konania niekoho, kto ním podľa zákona nemôže byť (PL. ÚS 33/03 z 5. mája 2003).

Na druhej strane, ÚS by sa nemusel vždy a za každú cenu snažiť len návrh odmietnuť (Ústavný súd Slovenskej republiky (sa) musí riadiť princípom materiálneho chápania ústavnosti a vysporiadať sa s každým zisteným a zároveň relevantným porušením zákonnosti a ústavnosti volebného procesu, čo ho tiež oprávňuje preskúmať sťažnosťou napadnuté voľby a rozhodnúť o nej aj mimo rámca jej petitu (Nález ÚS zn. PL. ÚS 96/07 zo 16. apríla 2008).

Nižšie uvádzame príklady niektorých prípadov, kedy boli navrhovatelia úspešní a ÚS vyhlásil voľby za neplatné alebo zrušené – a museli sa konať nové voľby alebo v ktorých US zrušil rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásil za zvoleného kandidáta, ako bolo uvedené v návrhu. Príklady sú zoradené podľa § - ov volebného zákona. Tieto príklady v časovej tiesni dopĺňame aj po uplynutí lehoty, kedy je možné najneskôr podať návrh, teda 8. decembra, keďže návrh je možné aj dopĺňať.

Podobné príklady sa nachádzajú aj na stránke Ústavného súdu SR. Tam sú radené chronologicky.

Viac na novej stránke Volebné sťažnosti pred Ústavným súdom

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.