Choď na obsah Choď na menu
 


Traja členovia Ústrednej volebnej komisie nepodpísali zápisnicu ÚVK. Médiá to zatajujú

29. 11. 2010


Traja členovia Ústrednej volebnej komisie nepodpísali zápisnicu ÚVK ( Sme žiaľ zatiaľ jediným médiom, ktoré je ochotné s týmto oboznámiť verejnosť):

 

Ing. Juraj Janošovský, ÚSVIT

RNDr. Andrej A. Trnovec, Slovenská ľudová strana

Ing. Jozef Vaškeba, Agrárna strana vidieka

 

Opierali sa okrem iného o uznesenie č. 21 zo 16. novemnbra, ktoré schválila väčšina členov ÚVK: „Ústredná volebná komisia konštatuje, že orgány verejnej správy tolerovali porušovanie volebného zákona - zákaz vedenia volebnej kampane, t.j. činnosť politických strán, nezávislých kandidátov, prípadne ďalších subjektov zameranú na podporu alebo slúžiace na prospech kandidujúcich strán a kandidátov mimo zákonom stanovenej volebnej kampane (§ 30 ods. 1 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov)“ Dodali tiež, že: „...  napriek výzve ÚVK nereagovala (ani) generálna prokuratúra SR.“ Presný text dôvodov nepodpísania zápisnice je uvedený na stránke Ministerstva vnútra (pod zoznamom členov ÚVK v rámčeku na stiahnutie)

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.