Choď na obsah Choď na menu
 


Ústredná volebná komisia sa prestala zaoberať sťažnosťami a podnetmi už v nedeľu ráno.

29. 11. 2010
Ústredná volebná komisia (ÚVK) sa prestala zaoberať sťažnosťami a podnetmi už v nedeľu ráno. Naša stránka však nielen sťažnosti prijíma, ale aj pomáha. ÚVK kašle na občanov, na kandidátov na starostov a na primátorov, na obvodné, miestne a okrskové komisie. Volebné komisie v komunálnych voľbách nie sú rozpustené. Zídu sa približne o pol roka v najbližších nových voľbách.
 
Vyzývame všetkých občanov, ktorých písomné aj telefonické sťažnosti Ústredná volebná komisia zjavne odbyla alebo úplne odignorovala, aby ich opis, podľa možností aj podrobnejšie rozviedli a doplnili prílohami a poslali na adresu: vseobecneinformacie@yahoo.de. Prípadne aj telefonicky konzultovali na číslach 048/ 414 70 36 a 0910/ 101 179. Vytvárame aj osobitnú stránku Ako argumentovať pred Ústavným súdom nezákonnosť miestnych volieb. V zmysle Zákona 38/1993 Z. z., §59 a § 60 môže podať sťažnosť pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb alebo proti výsledku volieb aj každá politická strana, ktorá postavila v obci najmenej jedného kandidáta, 10% oprávnených voličov, alebo nezávislý kandidát, ktorý získal najmenej 10% voličov.
 
Porušovanie zákona v komunálnych voľbách 2010 bolo nielen nerešpektovaním termínov kampane kandidátmi a ich tolerovaním Ministerstvom vnútra, Vládou SR, obvodnými úradmi, inými orgánmi štátnej správy, samosprávami, ako v tomto zmysle konštatuje Ústredná volebná komisia – bez akéhokoľvek záujmu médií (!)
Zákon porušila aj samotná Ústredná volebná komisia Pre voľby do orgánov samosprávy obcí prinajmenej jedným protizákonným uznesením. Okrem toho neznalosť zákona dokazujú právnici ministerstva vnútra aj priamo v ich komentári zákona. Na viacerých miestach  si myslia, že mestské volebné komisie sa vytvárajú aj v iných mestách než v Bratislave a v Košiciach, čo však § 14 spolu s § 14a vylučujú. Mýli sa v tomto aj ÚVK.
Nižšie uvedený podnet som poslal ÚVK v nedeľu 28. novembra, niekoľko hodín po sčítaní hlasov. Poslal som ho šiestim členom ÚVK, ktorých e-mailovú adresu sa mi podarilo vypátrať (Keďže ÚVK, ako aj všetky obvodné volebné komisie, aj miestne volebné komisie psôsobili ako v ilegalite, bez uvedenia akýchkoľvek kontaktov), ako aj zapisovateľke. Telefonoval som jednému z členov Ústrednej volebnej komisie. Povedal mi, že však nik z členov nemá pri sebe laptop okrem JUDr. Karola nagya, ktorý ho však nikomu nepožičia. Poslanec JUDr. R. Madej ho vraj mal so sebou len v sobotu – deň. Proste, okrem predsedu, žiadny z členov ÚVK nemal prístup k listom stovkám občanov a právnických osôb, ktoré boli posielané elektronicky. Takže aj nižšie uvedený návrh členovia ani len „nezobrali na vedomie“, ako odbyli množstvo iných.
 
Vec: Návrh uznesenia - Žiadosť o informáciu verejnosti
 
Dolepodpísaný Ing. Karol Nagy, si Vás dovoľujem požiadať o prejednanie a následné informovanie, najmä obvodných úradov a médií o nesprávnom používaní názvov „miestnych volebných komisií“ vo väčšine miest Slovenska.
Zo Zákona č. 346/1990, v znení noviel, najmä zákona č. 233/1998 jednoznačne vyplýva, že miestne komisie sú zriaďované, ako v obciach, tak aj v mestách. Už v prvom odseku je uvedené, že miestne komisie sa vytvárajú ako pri voľbách do obecného zastupiteľstva, tak aj do mestského zastupiteľstva.
Zákonom č. 233/1998 bol vsunutý do Zákona 346/1990 ô 14a. Ním boli ustanovené, resp. z dovtedajších mestských komisií boli tieto redukované len na dve mestá. Odvtedy máme len dve mestské volebné komisie – v Bratislave a v Košiciach!
Na tom nemôže nič meniť ani skutočnosť, že v § 11, odsek 1 si zachoval pôvodný zmysel, kedy boli mestské volebné komise vo všetkých mestách a miestne volebné komisie v ostatných obciach. Naviac, aj konštatovanie tohto odseku „V okresoch riadia voľby obvodné volebné komisie“ je nesprávne, zastaralé, lebo obvodov je teraz 52 a okresov 79 , mnohé obvody zahŕňajú územie viaceré okresov a naproti tomu, okres Nové Zámky je rozdelený na dva obvody. § 11, odsek 1 je však len úvodom Štvrtej časti zákona Volebné orgány, ktorý žiaľ zákonodarci zabudli priispôsobiť § 14 a § 14a, ako aj zmenám v usporiadaní štátnej správy. Podľa môjho názoru, ani tento rozpor nikoho neoprávňuje, aby používal pre miestne volebné komisie v mestách ako alternatívny názov mestská volebná komisia alebo sa držal len tohto nesprávneho pomenovania.
 
Žiaľ, krátkym prieskumom vo vyhľadávači Google zisťujeme, že ani jediné z krajských miest nepoužilo ani raz správnu terminológiu vyplývajúcu zo zákona. Z ostatných miest používajú častejšie správne pomenovanie ako nesprávne len tieto mestá (V chaose, či bezradnosti sa uchyľujú niektoré mestá aj k pomenovaniam ako napr. „miestna – mestská volebná komisia v Revúcej a pod.)
 
Bardejov: 1 460 správnych pomenovaní, žiadne nesprávne
Trebišov: 5 správnych pomenovaní, žiadne nesprávne, ďalej: schematicky: 5/0
Hriňová: 3/0
Stará Turá: 2/0
Lučenec: 6 540/1
Martin: 342/5
Dolný Kubín: 3/3
Sereď: 3/3
 
Žiadam Vás, aby ste vydali príkladne takéto uznesenie:
 „Správne pomenovanie volebných komisií v zmysle § 14 je aj pre mestá „Miestna volebná komisia“. V SR sa vytvárajú len dve mestské volebné komisie a to v mestách Bratislava a Košice.“
 
S pozdravom, 28. novembra 2010
Karol Nagy
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.