Choď na obsah Choď na menu
 


Rekordný počet podnetov a sťažností k voľbám

16. 11. 2009

Voľby do VÚC sú poznačené aj pravdepodobne najväčším počtom sťažností a podnetov v histórii Slovenska. Prinajmenej tých zverejnených. Informácie čerpáme zatiaľ takmer výhradne len zo zápisníc. V nich spravidla nie je uvedené voči ktorým subjektom sú sťažnosti podané. Preto prosíme všetkých, ktorí sťažnosti a podnety podali e-mailom, aby nám ich poslali, prípadne aj kohokoľvek iného, aby nám v tejto veci poskytol akékoľvek informácie na adresu: vseobecneinformacie@yahoo.de.

Zatiaľ, žiaľ nie sú zverejnené uznesenia Krajských a obvodných volebných komisií. A samozrejme, ani okrskových. Aspoň v SR, ako zatiaľ pravdepodobne jedinej krajine vo svete sú zverejnené aj úplné výsledky podľa okrskov. Skončilo ešte len prvé kolo volieb.

 

Politické strany a iné združenia a inštitúcie

 

Koalícia MOST-HÍD a Strana zelených, Ústredná volebná komisia prerokovala sťažnosť koalície MOST-HÍD a Strana  zelených z 3.11.2009 vo veci nepozvania delegovaného zástupcu tohto politického subjektu na prvé zasadnutie volebnej komisie Banskobystrického samosprávneho kraja. Ústredná volebná komisia ukladá predsedovi volebnej komisie Banskobystrického samosprávneho kraja bezodkladne pozvať zástupcu uvedeného politického subjektu na ďalšie zasadnutie volebnej komisie samosprávneho kraja.

Koalícia Slobodné Fórum - Demokratická strana - Agrárna strana vidieka, Ústredná volebná komisia prerokovala sťažnosť koalície Slobodné Fórum - Demokratická strana - Agrárna strana vidieka vo veci nepozvania delegovaného zástupcu tohto politického subjektu na prvé zasadnutie volebnej komisie Banskobystrického samosprávneho kraja. Ústredná volebná komisia ukladá predsedovi volebnej komisie Banskobystrického samosprávneho kraja bezodkladne pozvať zástupcu uvedeného politického subjektu na ďalšie zasadnutie volebnej komisie samosprávneho kraja a uskutočniť nové žrebovanie predsedu a podpredsedu volebnej komisie samosprávneho kraja.

Obvodná volebná komisia Revúca, Ústredná volebná komisia zobrala na vedomie  stanovisko Obvodnej volebnej komisie Revúca zo 14.11.2009 k oznámeniu Zuzany Medveovej.

Okresná organizácia SMER, Ústredná volebná komisia prerokovala podnet Okresnej organizácie SMER, Detva zo 14.11.2009

Okrsková volebná komisia č. 3, Dobšiná, Ústredná volebná komisia prerokovala informácie okrskovej volebnej komisie č. 3, Dobšiná vo veci údajného „kupovania voličských hlasov“ a odstúpila ich na ďalšie konanie Policajnému zboru.

Parlament Rómov SR, Ústredná volebná komisia zobrala na vedomie oznámenie Parlamentu Rómov SR z 9.11.2009 o podaní trestného oznámenia na kandidáta na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Sloboda a Solidarita, Ústredná volebná komisia prerokovala sťažnosť politickej strany Sloboda a Solidarita vo veci nepozvania delegovaného zástupcu tohto politického subjektu na prvé zasadnutie volebnej komisie Banskobystrického samosprávneho kraja. Ústredná volebná komisia ukladá predsedovi volebnej komisie Banskobystrického samosprávneho kraja bezodkladne pozvať zástupcu uvedeného politického subjektu na ďalšie zasadnutie volebnej komisie samosprávneho kraja a uskutočniť nové žrebovanie predsedu a podpredsedu volebnej komisie samosprávneho kraja.

Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja, Galanta, Ústredná volebná komisia prerokovala podnet Strany maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja, Galanta z 12.11.2009 a odporúčala podať podnet orgánom činným v trestnom konaní.

Volebná komisia Košického samosprávneho kraja, Vo veci žiadosti Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja o usmernenie Ústredná volebná komisia prijala uznesenie č. 47: „Ústredná volebná komisia konštatovala na základe podnetu Ing. Štefana Tomču, Košice zo 14.11.2009, že vo volebnom obvode č. 2 v Košiciach došlo k porušeniu ustanovenia § 35 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku a to v okrskoch č. 12, 14, 15, 28 tým, že časť zostávajúcich nepoužitých hlasovacích lístkov a obálok bola z uvedených volebných miestností odnesená ešte pred ukončením hlasovania. Uvedený podnet Ústredná volebná komisia odstúpila Policajnému zboru na ďalšie konanie.“

Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja, Ústredná volebná komisia prerokovala informácie Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja zo 14.11.2009

Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja, Ústredná volebná komisia prerokovala informácie Volebnej komisie Žilinského samosprávneho kraja zo 14.11.2009, Ústredná volebná komisia zobrala na vedomie vybavenie podnetu Mareka Heinricha, Žilina zo 14.11.2009 Volebnou komisiou Žilinského samosprávneho kraja.

 

Občania a predstavitelia politických subjektov

 

Mária Babjaková, Ústredná volebná komisia zobrala na vedomie podnet Márie Babjakovej z 13.11.2009 a Mikuláša Jesenského, Humenné z 13.11.2009 a odporúčala podať podnet orgánom činným v trestnom konaní.

Stanislav Bielik, Ústredná volebná komisia prerokovala podnet Stanislava Bielika zo 14.11.2009 a odstúpila ho Rade pre vysielanie a retransmisiu.

Mária Bobíková, Michalovce, Ústredná volebná komisia zobrala na vedomie podnet Daniela Brodzianskeho z 13.11.2009 a Márie Bobíkovej, Michalovce z 13.11.2009 a konštatovala, že akákoľvek volebná kampaň je 48 hodín pred začatím volieb a v deň volieb zakázaná.

Dušan Bobrík, predseda Demokratickej strany, Ústredná volebná komisia zobrala na vedomie podanie Dušana Bobríka, predsedu Demokratickej strany, odstúpené Volebnou komisiou Banskobystrického samosprávneho kraja z 2.11.2009 vo veci podávania a registrácie kandidátnych listín a konštatovala, že nápravy v tejto veci je možné sa domáhať len cestou príslušného súdu.

Ing. Imrich Body, Poprad, Ústredná volebná komisia prerokovala podnet Ing. Imricha Bodyho, Poprad z 13.11.2009, ktorým poukazuje na vedenie volebnej kampane v televízii Poprad v čase moratória a odstúpila ho Rade pre vysielanie a retransmisiu. Ústredná volebná komisia prerokovala a zobrala na vedomie podnety Ing. Imricha Bodyho, Poprad z 13.11.2009,  Saskie Hudákovej, Prešov z 13.11.2009 a Lukáša Krajča, Bratislava z 13.11.2009 ktoré upozorňujú na možné porušenie volebného moratória počas plánovaných kultúrnych podujatí v Poprade a v Bratislave.

Daniel Brodziansky, Michalovce, Ústredná volebná komisia zobrala na vedomie podnet Daniela Brodzianskeho z 13.11.2009 a Márie Bobíkovej, Michalovce z 13.11.2009 a konštatovala, že akákoľvek volebná kampaň je 48 hodín pred začatím volieb a v deň volieb zakázaná.

Ing. Ján Dzino, Bystričany, Ústredná volebná komisia zobrala na vedomie oznámenie Ing. Jána Dzinu, Bystričany z 5.11.2009.

JUDr. Marián Ďurina, Bratislava, Ústredná volebná komisia zobrala na vedomie sťažnosť JUDr. Mariána Ďurinu, Bratislava zo 14.11.2009 a konštatovala, že akákoľvek volebná kampaň je 48 hodín pred začatím volieb a v deň volieb zakázaná.

RNDr. Peter Flaškár, Bratislava, Ústredná volebná komisia prerokovala podnet RNDr. Petra Flaškára, Bratislava z 10.11.2009 a zobrala ho na vedomie.

Marek Heinrich, Žilina, Ústredná volebná komisia zobrala na vedomie vybavenie podnetu Mareka Heinricha, Žilina zo 14.11.2009 Volebnou komisiou Žilinského samosprávneho kraja.

doc. PhDr. Branislav Hochel, CSc., zástupca Demokratickej strany, Ústredná volebná komisia zobrala na vedomie podanie doc. PhDr. Branislava Hochela, CSc., zástupcu Demokratickej strany z 20.10.2009 vo veci podávania a registrácie kandidátnych listín a konštatovala, že nápravy v tejto veci je možné sa domáhať len cestou príslušného súdu.

Jozef Horváth, Nové Zámky, Ústredná volebná komisia zobrala na vedomie sťažnosť Jozefa Horvátha z Nových Zámkov z 23.10.2009. Ústredná volebná komisia konštatovala, že nie je príslušná vo veci konať a z uvedeného dôvodu sťažnosť odstúpila Rade pre vysielanie a retransmisiu.

Saskia Hudáková, Prešov, Ústredná volebná komisia prerokovala a zobrala na vedomie podnety Ing. Imricha Bodyho, Poprad z 13.11.2009, Saskie Hudákovej, Prešov z 13.11.2009 a Lukáša Krajča, Bratislava z 13.11.2009 ktoré upozorňujú na možné porušenie volebného moratória počas plánovaných kultúrnych podujatí v Poprade a v Bratislave.

Igor Ivan, Ústredná volebná komisia zobrala na vedomie sťažnosť Igora Ivana zo 14.11.2009 na porušenie volebného moratória. Ústredná volebná komisia konštatovala, že akákoľvek volebná kampaň je 48 hodín pred začatím volieb a v deň volieb zakázaná a odporúčala sťažovateľovi podať podnet na preskúmanie orgánom činným v trestnom konaní.

Mikuláš Jesenský, Humenné, Ústredná volebná komisia zobrala na vedomie podnet Márie Babjakovej z 13.11.2009 a Mikuláša Jesenského, Humenné z 13.11.2009 a odporúčala podať podnet orgánom činným v trestnom konaní.

Mgr. Dominik Juhász, Bratislava, Ústredná volebná komisia zobrala na vedomie  podnet Mgr. Dominika Juhásza, Bratislava zo 14.11.2009.

Miroslav Kováč, Krásno nad Kysucou, Ústredná volebná komisia prerokovala podnet Miroslava Kováča, Krásno nad Kysucou zo 14.11.2009 a odstúpila ho Rade pre vysielanie a retransmisiu.

Lukáš Krajč, Bratislava, Ústredná volebná komisia prerokovala a zobrala na vedomie podnety Ing. Imricha Bodyho, Poprad z 13.11.2009, Saskie Hudákovej, Prešov z 13.11.2009 a Lukáša Krajča, Bratislava z 13.11.2009 ktoré upozorňujú na možné porušenie volebného moratória počas plánovaných kultúrnych podujatí v Poprade a v Bratislave.

Matej Kučerák, Gemerská Poloma, Ústredná volebná komisia prerokovala podnet Mateja Kučeráka, Gemerská Poloma, odstúpený Obvodnou volebnou komisiou Rožňava 14.11.2009

Ing. Štefan Kužma, Prešov, Ústredná volebná komisia prerokovala podnet Ing. Štefana Kužmu, Prešov zo 14.11.2009

Jana Luptáková, Detva, Ústredná volebná komisia prerokovala podnet Jany Luptákovej, Detva zo 14.11.2009

Štefan Majoroš, Košice, Ústredná volebná komisia prerokovala sťažnosť Štefana Majoroša, Košice zo 14.11.2009 na priebeh volieb a za účelom vykonania nápravy túto odstúpila Volebnej komisii Košického samosprávneho kraja.

Zuzana Medveová, Ústredná volebná komisia zobrala na vedomie  stanovisko Obvodnej volebnej komisie Revúca zo 14.11.2009 k oznámeniu Zuzany Medveovej.

RNDr. Jozef Mihál, Bratislava, Ústredná volebná komisia prerokovala sťažnosť RNDr. Anny Zemanovej a RNDr. Jozefa Mihála z Bratislavy z 1.11.2009, ktorou žiadali preskúmanie podmienok rovnosti šancí kandidujúcich subjektov vo volebnej kampani Mestskou časťou Bratislava - Rača  nevyhradením plôch na vylepovanie predvolebných plagátov. Ústredná volebná komisia zobrala na vedomie správu Obvodného úradu Bratislava o vykonaní nápravy zo strany Mestskej časti Bratislava - Rača a to vyčistením a očíslovaním plôch určených na vylepovanie predvolebných plagátov.

Ing. Karol Nagy, Banská Bystrica, Ústredná volebná komisia prerokovala sťažnosť* Ing. Karola Nagya z Banskej Bystrice z 2.11.2009 a konštatovala, že na svojom zasadnutí 20.10.2009 prijala uznesenie č. 2, ktorým vzala na vedomie informáciu o príprave a priebehu spracovania výsledkov volieb. Ústredná volebná komisia súhlasí s poskytovaním informácií o priebehu a výsledku volieb po podpísaní zápisnice volebnej komisie o hlasovaní, a podľa názoru Ústrednej volebnej komisie sa ustanovenie § 27 ods. 4 volebného zákona vzťahuje už aj na zápisnice okrskových volebných komisií. Ústredná volebná komisia zobrala na vedomie sťažnosť Ing. Karola Nagya, Banská Bystrica zo 14.11.2009. Ústredná volebná komisia konštatovala, že akákoľvek volebná kampaň je 48 hodín pred začatím volieb a v deň volieb zakázaná a odporúčala sťažovateľovi podať podnet na preskúmanie orgánom činným v trestnom konaní.

*V zápisnici zapisovateľka klame, predmetom jedného e-mailu bola jedna sťažnosť a dva podnety. Jeden podnet aj prijali, o tom, aby boli zápisnice bezodkladne po konaní zasadnutí publikované na webe, čo dosiaľ nebolo. V zápisnici sa o zverejňovaní zápisníc píše hneď v ďaľšom uznesení, akurát sa neuvádza, že išlo o nábvrh Karola Nagya.

Pavol Navrátil, Sereď, Ústredná volebná komisia zobrala na vedomie podnet Pavla Navrátila, Sereď zo 14.11.2009 a odstúpila ho primátorovi mesta Sereď na priame vybavenie.

Miroslav Podmajerský, Ilava, Ústredná volebná komisia prerokovala podanie Miroslava Podmajerského, Ilava z 13.11.2009 a konštatovala, že nie je kompetentná poskytovať výklad zákona.

Tomáš Purtz, Žilina, Ústredná volebná komisia prerokovala sťažnosť Tomáša Purtza, Žilina zo 14.11.2009 a odstúpila ju Rade pre vysielanie a retransmisiu.

Mgr. Ivan Rončák, Nemce, Ústredná volebná komisia prerokovala podnet Mgr. Ivana Rončáka, Nemce zo 14.11.2009 a za účelom vykonania nápravy tento odstúpila Obvodnej volebnej komisii Banská Bystrica.

Rozália Sulíková, Bratislava, Ústredná volebná komisia prerokovala sťažnosť Rozálie Sulíkovej, Bratislava zo 14.11.2009.

Ing. Dušan Šufliarsky, Detva, Ústredná volebná komisia zobrala na vedomie sťažnosť Ing. Dušana Šufliarskeho, Detva zo 14.11.2009. Ústredná volebná komisia konštatovala, že akákoľvek volebná kampaň je 48 hodín pred začatím volieb a v deň volieb zakázaná a odporúčala sťažovateľovi využiť všetky dostupné právne prostriedky na ochranu osobnosti.

Ing. Štefan Tomčo, Košice, Ústredná volebná komisia konštatovala na základe podnetu Ing. Štefana Tomču, Košice zo 14.11.2009, že vo volebnom obvode č. 2 v Košiciach došlo k porušeniu ustanovenia § 35 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku a to v okrskoch č. 12, 14, 15, 28 tým, že časť zostávajúcich nepoužitých hlasovacích lístkov a obálok bola z uvedených volebných miestností odnesená ešte pred ukončením hlasovania. Uvedený podnet Ústredná volebná komisia odstúpila Policajnému zboru na ďalšie konanie.

p. Vráblik, Žarnovica, Ústredná volebná komisia prerokovala podnet p. Vráblika, Žarnovica zo 14.11.2009. Ústredná volebná komisia konštatovala, že akákoľvek volebná kampaň je 48 hodín pred začatím volieb a v deň volieb zakázaná a odporúčala sťažovateľovi podať podnet na preskúmanie orgánom činným v trestnom konaní.

RNDr. Anna Zemanová, Bratislava, Ústredná volebná komisia prerokovala sťažnosť RNDr. Anny Zemanovej a RNDr. Jozefa Mihála z Bratislavy z 1.11.2009, ktorou žiadali preskúmanie podmienok rovnosti šancí kandidujúcich subjektov vo volebnej kampani Mestskou časťou Bratislava - Rača  nevyhradením plôch na vylepovanie predvolebných plagátov. Ústredná volebná komisia zobrala na vedomie správu Obvodného úradu Bratislava o vykonaní nápravy zo strany Mestskej časti Bratislava - Rača a to vyčistením a očíslovaním plôch určených na vylepovanie predvolebných plagátov.

 

Bez uvedenia odosielateľov

 

Anonymovia mesta Zvolen, Ústredná volebná komisia prerokovala anonymnú sťažnosť občanov mesta Zvolen odstúpenú Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja z 2.11.2009 a zobrala ju na vedomie.

Člen Obvodnej volebnej komisie v Skalici, Ústredná volebná komisia prerokovala podnet člena Obvodnej volebnej komisie v Skalici odstúpený Volebnou komisiou Trnavského samosprávneho kraja a zobrala ho na vedomie.

Členovia ÚVK, Ústredná volebná komisia na základe prijatých ústnych informácií od členov ÚVK vo veci údajného „kupovania voličských hlasov“ vyzýva Policajný zbor na prijatie preventívnych opatrení za účelom zamedziť uvedenému konaniu a žiada informáciu o prijatých opatreniach.

Ústredná volebná komisia prerokovala podnety týkajúce sa distribúcie informačných lístkov o kandidátoch v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a v Spišskej Novej Vsi a konštatovala, že uvedené písomnosti síce nemajú znaky oficiálnych dokumentov súvisiacich s voľbami, avšak môžu vyvolať nebezpečenstvo zámeny. Ústredná volebná komisia preto upozorňuje voličov, že všetky úradné dokumenty k hlasovaniu dostanú vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.