Choď na obsah Choď na menu
 


Chaos, zmätky, zvady vo voľbách, zmätočné a protizákonné uznesenia ÚVK, protizákonnosti

27. 11. 2010

Pred pol ôsmou ráno nám dnes telefonoval nejaký pán z Blatných Remiet. Keď som mu odpovedal, že tu nie je Ústredná volebná komisia, ale administrácia stránky o voľbách, hneď pokračoval, že vraj v ich obci chodia voliči za plentu po dvoch, hoci tí, ktorí by mali voliť samostatne školu vychodili, majú vodičáky a celkom určite vedia písať aj čítať. Na moju otázku, čo okrsková volebná komisia mi povedal, že tam je „zvada.“ A vraj na polícii mu nakázali volať mne.

Pokúšal som sa zistiť telefónne číslo na obvodnú volebnú komisiu do Michaloviec. Teda, najskôr niekoho na Obvodnom úrade v Michalovciach. Aspoň vrátnika (Aj keď napr. na obvodnom úrade v Bratislave majú na jedinom čísle, kde sa dá v sobotu, aj počas volieb dovolať sedí len súkromná bezpečnostná služba, ktorá vraj neplní úlohu informátorov a vedia len to, že mestská volebná komisia sídli niekde v Inchebe, čo vie zase aj súkromná bezpečnostná služba v Inchebe, ale nemá kontakt na nikoho z volebnej komisie, ktorá je pre všetkých 5 bratislavských okresoch. Mohli by tam len zakričať na niektorého z policajtov, ktorí tam kvôli voľbám sú, či by niekto nezabehol za niekým z tej volebnej komisie). Na Slovensku však majú vlastné webovské stránky len obvodné úrady TrnavaBanská Bystrica (A z nich len z trnavskej sa dostaneme z úvodného menu na voľby a ďalej aj na obvodnú volebnú komisiu, až na takú maličkosť, že tam nie je uvedený žiadny kontakt na žiadneho z členov komisie, či na zapisovateľa. A že tam majú odkaz na bližšie info o voľbách na stránku http://www.civil.gov.sk, ktorá bola ostatne aktualizovaná 8. 11. 2006, ale aspoň je automaticky presmerovaná na funkčnú stránku, z ktorej sa však až na tretie kliknutie dostaneme na komunálne voľby 2010. Na stránke ObÚ Banskej Bystrice sa dostaneme z úvodného menu napr. aj na informácie o chrípke, ale voľby akoby sa nechumelili).

Lenže podstránka 6. úrovne Ministerstva vnútra SR (až na 6 kliknutí, pokiaľ niekto náhodou vie alebo nájde, na čo klikať), kde majú byť základné info o Obvodnom úrade v Michalovciach, teda, ako v iných okresoch, teda aj adresu a aspoň telefón úradu, toto vôbec neobsahuje. Dozvieme sa napr. charakteristiky miest okresov Michalovce a Sobrance, ale o úrade prakticky nič.

Telefonoval som teda na ÚVK. Teda vlastne na Ministerstvo vnútra, Odbor volieb a referenda na tri čísla, kde by som mal zastihnúť vedúcu a súčasne aj zapisovateľku ÚVK. Ani na jednom čísle nik nedvíhal. Tak som volal predsedovi ÚVK na mobil. On mi povedal, že on číslo na obvodné volebné komisie nemá. Odpovedal som, že nepredpokladám, že ho má vo vrecku, ale predsa hádam je v budove odboru volieb na ministerstve a niekto tam tie čísla musí mať! Aby som mu nemusel vysvetľovať podrobnosti, použil som trochu prehnaný výraz a povedal som mu, že v obvode Michalovce sa bijú vo volebnej miestnosti Rómovia s Nerómami a že polícia požaduje pre zákrok súčinnosť obvodnej volebnej komisie (Na nahrávke nášho krátkeho rozhovoru zreteľne počuť, ako sa tam chichocú nejaké ženské hlasy. A jedna z členiek ústrednej volebnej komisie si aj verejne robila na Facebooku srandu z občanov, ktorí sa na nich obracajú s tým, že vraj „kto ešte nepísal na ústrednú volebnú komisiu je looser (pohrdlivý výraz tzv. „strednej a vyššej“ triedy, najmä tých, ktorým je viac „in“ abgličtina ako rodný jazyk o ľuďoch, ktorých ich mecéni nedokopali aspoň tak vysoko ako ich samých a na tých, ktorí im nelezú do ****)

Potom mi už volal naspäť JUDr. Karol Nagy o tri minúty. Nadiktoval mi dve čísla. Na prvé som sa nedovolal, bolo obsadené, na druhom čísle mi zdvihla nejaká právnička, že vraj volám nesprávne číslo. Ale neskôr som si overil, že je to číslo do kancelárie zapisovateľky Obvodnej volebnej komisie v Michalovciach JUDr. Daniely Džačkovej. Napokon som sa dovolal aj na to prvé číslo, zdvihla Dr. Džačková. Povedal som jej, že v Blatných Remetách je údajne zvada medzi voličmi a aj vo vnútri volebnej komisie a že údajne pod zámienkou negramotnosti odprevádzajú voličov, aj tých, ktorí majú skončené učňovky a sú aj držiteľmi vodičských preukazov až za plentu iné osoby. A vraj polícia povedala, že bez súhlasu, či požiadavky, súčinnosti Ústrednej volebnej komisie zasahovať nebude. Doktorka Džačková však začala vyšetrovať mňa. Tak som prvý raz v živote zámerne vyvolal na chvíľu omyl o mojej totožnosti. Povedal som jej len, že som Karol Nagy, a prosím, aby ma nevyšetrovala. Ona však nezaberala, tak som sa jej opýtal, či to naozaj v Michalovciach v obvodnej komisi nepozná Karola Nagya. Po krátkom šume sa mi ospravedlnila a informovala ma, že vraj už dva mesiace dostávajú z Blatných Remiet správy o údajných podozreniach z manipulácii volieb a že jeden z ich členov je na výjazde a má plánovanú zastávku aj v Blatných Remetoch.

 

Anton Mäčko, Nejasnosti ohľadom volebných lístkov, 27. 11. 2010 08:42 (v rubrike Kontakt)

Dobrý deň, som obyvateľ obce Sučany okres . Martin.

V našej obci sa vzdal kandidatúry na post starostu obce jeden kandidát. O vzdaní sa kandidatúry v prospech iného kandidáta. O tejto udalosti je len malý oznam na volebnej miestnosti. Hlasovacie lístky nie sú upravené a ani široká voličská verejnosť obce nebola dostatočne o tejto udalosti informovaná. Preto sa chcem spýtať, či sa náhodou nejedná o porušenie volebného zákona a ak áno, dávam podnet na ÚVK o zjednanie nápravy.

 

Vážený pán Mäčko,

Vaše obavy aj oprávnené podozrenia vyplývajú hlavne z toho, že máme BLBÉ zákony o voľbách, konkrétne aj o týchto komunálnych. Lajdáckych ministrov všetkých politických tričiek, ktorí vedia len kritické, slušné návrhy na opravu zákonov vymazávať z internetu a hádzať do koša, ak sa pošlú na papieri. A ktorí odmietajú aj do budúcnosti brať do úvahy návrhy aj obyčajných občanov.

A v dôsledku všetkých poslancov, všetkých tričiek a médií za 20 rokov, ktorí na to kašlú.

Zákon v tejto veci hovorí v § 19, odsek 2, že: "(predseda) miestne volebnej komisie, ktorý zabezpečí bezodkladne (vyhlásenie o vzdaní sa kandidáta) spôsobom v mieste obvyklým."

Tým spôsobom sa myslí spravidla len umiestnenie do vývesnej skrinky pred obecným úradom.

Na šťastie komentár Ministerstva vnútra hovorí v tejto veci viac:

"Zakotvuje sa povinnosť predsedovi volebnej komisie zverejniť túto skutočnosť v záujme informovanosti voličov, a to podľa možnosti čo najrýchlejšie, a to takým spôsobom, aby oznámenie splnilo svoj cieľ. Najúčinnejším sa zdá byť UVEREJNENIE TAKÉHOTO OZNÁMENIA PRIAMO PRED VOLEBNOU MIESTNOSŤOU ALEBO VO VOLEBNEJ MIESTNOSTI ZA ZÁSTENOU."

Hlasovacie lístky nie sú upravené - to je práve jeden z najväčších nezmyslov zákona, že zákon nedovoľuje okrskovej komisii, aby napr. meno kandidáta, kandidátov, ktorí sa vzdali alebo boli odvolaní preškrtnúť, hoci mnohé obce si tlačia hlasovacie lístky sami alebo ich tlačia na obvodnom úrade, čo by stačilo aj deň pred voľbami - už bez kandidátov, ktorí sa vzdali.

Máte právo žiadať, aj prostredníctvom Vášho zástupcu v okrskovej komisii, aby dali to oznámenie aj za plentu. Ďalej aj to, aby aj ústne informovali každého voliča o kandidátoch, ktorí sa vzdali, najmä ak ich nie je veľa, alebo je len jediný. Zákon to neprikazuje, ale ani nezakazuje, a je to v ZÁUJME ZÁKONA, ako sa píše aj v citovanom komentári, aby oznámenia splnili svoj cieľ, ktorým je samozrejme to, aby sa podľa možností o tom dozvedeli všetci voliči a nikto nestratil svoj hlas zakrúžkovaním kandidáta, ktorý sa vzdal - o tom sa dozvieme večer, koľko takých bolo - a nemuselo byť.

Nikto a žiadny zákon tiež nebráni, aby ste sa niektorí obyvatelia striedali pred volebnou miestnosťou a informovali ľudí, že dotyčný kandidát odstúpil a aby si to prečítali ešte aj pri vstupe do budovy.

LEN NIKTO - A ANI NIK Z OKRSKOVEJ KOMISIE A ANI STAROSTA NESMIE VZHĽADOM K MORATÓRIU UŽ INFORMOVAŤ OBČANOV O TOM, V KOHO PROSPECH KANDIDÁT ODSTÚPIL.

 

Okolo 9:00 mi telefonovala jedna kandidátka na starostku s rovnakým problémom ako mal pán Mäčko

 

Martinek Jozef: Ohladom volieb, 27. 11. 2010 12:13:

 

„Chcem sa vás opýtať môže byť v komisii v komunálnych voľbách blízky rodinný príslušník kandidáta na starostu obce v komisii ?“

 

Karol Nagy:

 

„Vo všetkých voľbách, aj v referende môže byť vo volebnej komisi akejkoľvejk úrovne aj najbližší rodinní príslušníci kandidáta. Sú dediny, kde sú aj všetci členovia miestnej volebnej komisie kandidáta na starostu jeho najbližší príbuzní.“

 

TA 3, 11:03, 13:08

 

V šote, niekoľko sekúnd po tom, ako odpovedá Ján Petrík (KDH), podpredseda ÚVK opakovane ukazujú záber z volebnej miestnosti, kde sú tesne vedľa seba tri volebné kóje (drevené, či papierové plenty, zásteny), takže volič, ktorý volí v tej strednej, musí prichádzať aj odchádzať tesne za chrbtami iných voličov, ktorí si práve vypĺňajú hlasovacie lístky.

 

Namiesto toho, aby pred každými voľbami dalo Ministerstvo vnútra urobiť za 0 korún ako študentskú stredoškolskú prácu dve 5 - 10 minútové videá, ktoré by si každý mohol stiahnuť doma na youtube zdarma, ako tieto voľby prebiehajú, pre občanov kratšie, pre členov okrskových komisií dlhšie, v každých voľbách alebo v referende ukazujú niečo ako vzorové to, čo je však naopak príšerné, čo by mali ukázať len v ukážkovom videu, ako odstrašujúci príkald, na čo všetko okrskové komisie, školené a relatívne veľmi dobre zaplatené neprídu, ako to teda nerobiť!

 

Okolo 12:00, 13:40

 

Informoval sa jeden starosta, opäť kandidujúci, z okresu Poprad, že kto mu môže dať povolenie na prítomnosť počas sčítania hlasov, keď v ich obci je jediný okrsok, teda okrsková komisia zriadená nebola, ale jej funkciu plní miestna volebná komisia. Na obvodnom úrade mu hovorili tí, ktorí metodicky voľby usmerňujú, že o to musí požiadať Ustrednú volebnú komisiu. Odvolali sa na uznesenie č. 31. Ale jemu sa nevidelo, prečo by ich mal s tým otravovať. Pán starosta aj sám toto uznesenie vyložil na nástenku. Vysvetlil som mu, že spomínane uznesenie č. 31 je zmätočné, že ho treba čítať spolu s uznesením č. 5 a treba mať na pamäti, že nad každým uznesením je zákon. Že samozrejme, povolenie mu môže dať len okrsková volebná komisia, ktorá aj o jeho osobe menovite musí hlasovať a že Ústredná volebná komisia a ani jej predseda túto kompetenciu vôbec nemá. O 13:40 sa to isté pýtali nezávislí kandidáti z obce Horná Ves v okrese Prievidza.

 

TA 3, 12:20

 

JUDr. Lívia Škultétyová: Voľby majú pokojný priebeh. Nič ich nenarúša.

 

15:30

 

Volička zo Starej Vody, okr. Gelnica telefonovala, že v ich obci má len jedného člena jediná strana a ostatných menoval starosta. Počas neprítomnosti toho člena, ktorý bol práve s prenosnou volebnou schránkou v domoch voličov, ostatní členovia miestnej volebnej komisie vytiahli veľkú volebnú schránku na ulici – a volilo sa tam (!). Je to bezprecedentné porušenie zákona! Požiadal som voličku, aby informovala aj ÚVK aj OVK v Gelnici.

 

16:30

 

Volala dcéra voličky P. P. z Chorvátov, okres Košice – Okolie, že u jej matky boli z volebnej komisie s prenosnou schránkou. Po tom, ako začala stará pani krúžkovať kandidátov, členovia komisie volali dcéru pani P. P., aby jej pomohla s vypĺňaním. Tá hneď zbadala, že mama už niektorých zakrúžkovala celé meno dlhou elipsou a preto žiadala o nové lístky. Tie im však odmietli vydať s odôvodnením, že oni majú len presne toľko lístkov, koľko voličov majú navštíviť.

Členovia volebnej komisie v každom prípade členovia komisie porušili § 31, odsek 3 Zákona 346/ 1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

 

17:00

 

Telefonoval JUDr. M. L. z Bratislavy – Starého mesta, majiteľ hotela, že ešte 2. novembra reklamoval na miestnom úrade, že istá osoba, s neeurópskym menom a priezviskom nikdy v jeho hoteli nebývala a preto neexistuje žiadny dôvod, aby bola u neho prihlásená na trvalý pobyt. V októbri totiž dostali oznámenie o termíne a mieste konania volieb bez obálky aj na meno záhadného cudzinca. Ich prekvapenie bolo o to váčšie, že ten cudzinec je zapísaný aj vo voličskom zozname.

Poradil som mu, aby to stručne oznámil písomne aj okrskovej volebnej komisii, aj ústrednej komisii, aby o tom vedeli a, aby sa kontaktovali, keby sa náhodou ten cudzinec k voľbe aj dostavil. Tiež som mu doporučil, aby podali sťažnosť na nečinnosť príslušného referátu aj starostovi Starého mesta.

 

Do 16:00 volali aj ďalší občania, starostovia, predsedovia okrskových volebných komisií. Pýtali sa väčšinou na to, či môžu byť v komisiách príbuzní kandidátov (Môžu), kto povoľuje účasť pri sčítaní alebo či treba dať žiadosť písomne alebo stačí ústne (Ako si praje komisia, zákon to neupravuje).

 

Karol Nagy, karolnagy77@gmail.com, tel.: 048/ 414 70 36, 0910/ 101 179

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

horsie ako za komunizmu u masiara

(miro vavak, 27. 11. 2010 19:42)

(27. 11. 2010 19:09)Podvecer som prisiel na svoj 21 okrsok v karlovej Vsi, ale rovno vo dverach som sa otosil a isiel spat. Rada cez celu miestnost a este zakrutena. A na konci jedna plachticka, za ktorou sa upravovali listky. ABSOLUTNE DEHONESTUJUCE !!! Aj za komunizmu si pamatam ze boli 3-4 "upravne jednotnych listkov" Dnes sa uz asi nepocita s tym, ze by ludia naozaj mohli ist volit, tak KASLU na nich. Alebo chcu, aby ludia zhnusene odchadzali a vyhrali ty, ktorych asi chcu clenovia komisie... A este - hladal som nejaky kontakt na ustrednu volebnu komisiu. A nenasiel... JE ASI TAJNA... Aspon na stranke MV SR nie je.

Volba primatora

(Anton WELTER Bratislava,Petrzalka, 27. 11. 2010 19:30)

(27. 11. 2010 16:23)
Pri obdrzani volebnych listkov som zistil, ze vol. listok na primatora Bratislavy obsahuje aj mena kandidatov o ktorych som v Bratislavskych novinach cital, ze sa vzdali kandidatury. Ked som na to upozornil clena komisie dostal som odpoved, ze na skolskej tabuli je to uvedene. Je bokom od vstupu do vol. miestnosti takze asi malokto si to vsimne. A aj tak bolo, lebo ked som sa niektorych volicov po odvoleni spytal, ci boli upozorneni na tuto skutocnost dostal som odpoved ze veru otom vobec nevedia. Potom som sledoval ,ze na niektorych otvorenych dverach do vol. miestnosti bolo toto upozornenie napisane perom na liste papiera niekde boli nalepene kopie listov kandidatov ktorymi sa vzdavali kandidatury, ale ten kto o tomto nevedel veru si to nemohol vsimnut.
Ako bude zarucena regulernost volby primatora, ked ludia ktori neboli upozorneni na tento stav daju svoj hlas prave tym odstupivsim kandidatom?

Vážený pán predseda

(Marián Fúrik, 27. 11. 2010 19:06)

Vážený pán predseda, JUDR. Karol Nagy
(27. 11. 2010 16:10)dovoľujem si Vás upozorniť na porušenie volebného zákona, ktoré sa udialo v Čadci. Dnes, 27.11.2010, boli do poštových schránok v meste Čadca doručené letáky hanobiace kandidátov na primátora a poslancov do Mestského zastupiteľstva, čím bolo porušené volebné moratórium /navyše šírilinepravdivé informácie o kandidátoch/.
MariánFúrik, Hurbanova 2289, 02201 Čadca
tel.: 0903384293
mail: mfurik@centrum.sk

Svetoň

(volebné lístky, 27. 11. 2010 19:02)

(27. 11. 2010 14:47)
Vo volebnej miestnosti v Poprade , miestnej časti Veľká, som dostal volebný lístok s menami kandidátov, ktorí neboli uvedení podľa abecedného poradia, ale najprv bolo meno a potom priezvisko( veľmi ťažko sa v tom voliči orientovali) Očakával som, že na volebnom lístku v našom obvode budú len tí kandidáti, ktorí kandidujú za náš volebný obvod. Boli tam všetci, aj tí, ktorí kandidovali za inú časť mesta, ktorí nemusia mať veľkú vôľu zastupovať aj ten obvod v ktorom nebývajú. Voličom, s ktorými som sa rozprával prekážalo , že neboli na volebnom lístku vyškrtnutí tí kandidáti, ktorí sa vzdali, ale boli vypísaní na akomsi zdrape papiera za plentou. Tieto, možno pre niekoho, "maličkosti" bolo by dobré upraviť v novele volebného zákona.

Svetoň

(volebné lístky, 27. 11. 2010 19:00)

(27. 11. 2010 14:47)
Vo volebnej miestnosti v Poprade , miestnej časti Veľká, som dostal volebný lístok s menami kandidátov, ktorí neboli uvedení podľa abecedného poradia, ale najprv bolo meno a potom priezvisko( veľmi ťažko sa v tom voliči orientovali) Očakával som, že na volebnom lístku v našom obvode budú len tí kandidáti, ktorí kandidujú za náš volebný obvod. Boli tam všetci, aj tí, ktorí kandidovali za inú časť mesta, ktorí nemusia mať veľkú vôľu zastupovať aj ten obvod v ktorom nebývajú. Voličom, s ktorými som sa rozprával prekážalo , že neboli na volebnom lístku vyškrtnutí tí kandidáti, ktorí sa vzdali, ale boli vypísaní na akomsi zdrape papiera za plentou. Tieto, možno pre niekoho, "maličkosti" bolo by dobré upraviť v novele volebného zákona.

Vazne otazky

(Eva Kulova, 27. 11. 2010 18:50)

(27. 11. 2010 14:13
Kde su na "webe" telefonicke a ine kontakty na ustrednu volebnu komisiu ?

Ak kandidat na primatora, ktory odstupil a je na volebnom liste ... nikto z volebnej komisie na to neupozorni ... v hlasovacom priestore je mnozstvo rovnako vyzerajucich oznameni a clenovia volebnej komisie vraj postupuju podla zakona... nie kazdy volic o odstupeni kandidata vie...takze by to malo byt vyrazne vo volebnej miestnosti vyznacene...je to umyselne zmatocne pre menej informovanych volicov.
Ako je mozne zabezpecit preverenie po vysledku volieb,kolko volebnych listkov na primatora neplati z titulu zakruzkovania odstupeneho kandidata ?
Dakujem za odpoved, Eva Kulova

Je to v poriadku?

(Kubicová Katarína, 27. 11. 2010 18:43)

(27. 11. 2010 13:48
Pri vstupe do volebnej miestnosti , pri registrácii sa predkladá k nahliadnutiu občiansky preukaz. Má právo pracovníčka si ponechť tento preukaz s poznámkou - po odvolení si ho tu vyzdvihnite. Ale pri spätnom odovzdávani, mi temer podala cudzí.

HROCHOT

(JankoDezko, 27. 11. 2010 18:42)

(27. 11. 2010 13:46
Na HROCHOTI davaju ciganom 2l vina a 1 cigarety z papierikom z cislami koho maju volit

Dotaz

(Mikuláš Antóny, 27. 11. 2010 18:39)

(27. 11. 2010 13:25
V Káloši, okr.Rim.Sobota, terajšízástupca starostu rozdával vianočné darčeky pre dochodcov /kandiduje za starostu/ tento týždeň štvrtok. Iné roky to dávali pred Vianocami. Takisto syn tohoto kandidáta na svojom aute dováža voličov z miestnej časi Teška a tým ovplyvňuje voličov.

volebná komisia

(občan DNV, 27. 11. 2010 18:34)

(27. 11. 2010 12:52
Dobrý deň prajem.
V obci Diviacka Nová Ves je vo volebnej komisii polovica jej členov v blízkom rodinnom vzťahu s nejakým kandidátom (či už za poslanca alebo za starostu)
Je to správne? Mám obavy že takto môže dôjsť k ovplyvňovaniu voličov. Príde mi to neetické.
Môže to tak byť?
P.