Choď na obsah Choď na menu
 


Chaos, zmätky, zvady vo voľbách, zmätočné a protizákonné uznesenia ÚVK, protizákonnosti

27. 11. 2010

Pred pol ôsmou ráno nám dnes telefonoval nejaký pán z Blatných Remiet. Keď som mu odpovedal, že tu nie je Ústredná volebná komisia, ale administrácia stránky o voľbách, hneď pokračoval, že vraj v ich obci chodia voliči za plentu po dvoch, hoci tí, ktorí by mali voliť samostatne školu vychodili, majú vodičáky a celkom určite vedia písať aj čítať. Na moju otázku, čo okrsková volebná komisia mi povedal, že tam je „zvada.“ A vraj na polícii mu nakázali volať mne.

Pokúšal som sa zistiť telefónne číslo na obvodnú volebnú komisiu do Michaloviec. Teda, najskôr niekoho na Obvodnom úrade v Michalovciach. Aspoň vrátnika (Aj keď napr. na obvodnom úrade v Bratislave majú na jedinom čísle, kde sa dá v sobotu, aj počas volieb dovolať sedí len súkromná bezpečnostná služba, ktorá vraj neplní úlohu informátorov a vedia len to, že mestská volebná komisia sídli niekde v Inchebe, čo vie zase aj súkromná bezpečnostná služba v Inchebe, ale nemá kontakt na nikoho z volebnej komisie, ktorá je pre všetkých 5 bratislavských okresoch. Mohli by tam len zakričať na niektorého z policajtov, ktorí tam kvôli voľbám sú, či by niekto nezabehol za niekým z tej volebnej komisie). Na Slovensku však majú vlastné webovské stránky len obvodné úrady TrnavaBanská Bystrica (A z nich len z trnavskej sa dostaneme z úvodného menu na voľby a ďalej aj na obvodnú volebnú komisiu, až na takú maličkosť, že tam nie je uvedený žiadny kontakt na žiadneho z členov komisie, či na zapisovateľa. A že tam majú odkaz na bližšie info o voľbách na stránku http://www.civil.gov.sk, ktorá bola ostatne aktualizovaná 8. 11. 2006, ale aspoň je automaticky presmerovaná na funkčnú stránku, z ktorej sa však až na tretie kliknutie dostaneme na komunálne voľby 2010. Na stránke ObÚ Banskej Bystrice sa dostaneme z úvodného menu napr. aj na informácie o chrípke, ale voľby akoby sa nechumelili).

Lenže podstránka 6. úrovne Ministerstva vnútra SR (až na 6 kliknutí, pokiaľ niekto náhodou vie alebo nájde, na čo klikať), kde majú byť základné info o Obvodnom úrade v Michalovciach, teda, ako v iných okresoch, teda aj adresu a aspoň telefón úradu, toto vôbec neobsahuje. Dozvieme sa napr. charakteristiky miest okresov Michalovce a Sobrance, ale o úrade prakticky nič.

Telefonoval som teda na ÚVK. Teda vlastne na Ministerstvo vnútra, Odbor volieb a referenda na tri čísla, kde by som mal zastihnúť vedúcu a súčasne aj zapisovateľku ÚVK. Ani na jednom čísle nik nedvíhal. Tak som volal predsedovi ÚVK na mobil. On mi povedal, že on číslo na obvodné volebné komisie nemá. Odpovedal som, že nepredpokladám, že ho má vo vrecku, ale predsa hádam je v budove odboru volieb na ministerstve a niekto tam tie čísla musí mať! Aby som mu nemusel vysvetľovať podrobnosti, použil som trochu prehnaný výraz a povedal som mu, že v obvode Michalovce sa bijú vo volebnej miestnosti Rómovia s Nerómami a že polícia požaduje pre zákrok súčinnosť obvodnej volebnej komisie (Na nahrávke nášho krátkeho rozhovoru zreteľne počuť, ako sa tam chichocú nejaké ženské hlasy. A jedna z členiek ústrednej volebnej komisie si aj verejne robila na Facebooku srandu z občanov, ktorí sa na nich obracajú s tým, že vraj „kto ešte nepísal na ústrednú volebnú komisiu je looser (pohrdlivý výraz tzv. „strednej a vyššej“ triedy, najmä tých, ktorým je viac „in“ abgličtina ako rodný jazyk o ľuďoch, ktorých ich mecéni nedokopali aspoň tak vysoko ako ich samých a na tých, ktorí im nelezú do ****)

Potom mi už volal naspäť JUDr. Karol Nagy o tri minúty. Nadiktoval mi dve čísla. Na prvé som sa nedovolal, bolo obsadené, na druhom čísle mi zdvihla nejaká právnička, že vraj volám nesprávne číslo. Ale neskôr som si overil, že je to číslo do kancelárie zapisovateľky Obvodnej volebnej komisie v Michalovciach JUDr. Daniely Džačkovej. Napokon som sa dovolal aj na to prvé číslo, zdvihla Dr. Džačková. Povedal som jej, že v Blatných Remetách je údajne zvada medzi voličmi a aj vo vnútri volebnej komisie a že údajne pod zámienkou negramotnosti odprevádzajú voličov, aj tých, ktorí majú skončené učňovky a sú aj držiteľmi vodičských preukazov až za plentu iné osoby. A vraj polícia povedala, že bez súhlasu, či požiadavky, súčinnosti Ústrednej volebnej komisie zasahovať nebude. Doktorka Džačková však začala vyšetrovať mňa. Tak som prvý raz v živote zámerne vyvolal na chvíľu omyl o mojej totožnosti. Povedal som jej len, že som Karol Nagy, a prosím, aby ma nevyšetrovala. Ona však nezaberala, tak som sa jej opýtal, či to naozaj v Michalovciach v obvodnej komisi nepozná Karola Nagya. Po krátkom šume sa mi ospravedlnila a informovala ma, že vraj už dva mesiace dostávajú z Blatných Remiet správy o údajných podozreniach z manipulácii volieb a že jeden z ich členov je na výjazde a má plánovanú zastávku aj v Blatných Remetoch.

 

Anton Mäčko, Nejasnosti ohľadom volebných lístkov, 27. 11. 2010 08:42 (v rubrike Kontakt)

Dobrý deň, som obyvateľ obce Sučany okres . Martin.

V našej obci sa vzdal kandidatúry na post starostu obce jeden kandidát. O vzdaní sa kandidatúry v prospech iného kandidáta. O tejto udalosti je len malý oznam na volebnej miestnosti. Hlasovacie lístky nie sú upravené a ani široká voličská verejnosť obce nebola dostatočne o tejto udalosti informovaná. Preto sa chcem spýtať, či sa náhodou nejedná o porušenie volebného zákona a ak áno, dávam podnet na ÚVK o zjednanie nápravy.

 

Vážený pán Mäčko,

Vaše obavy aj oprávnené podozrenia vyplývajú hlavne z toho, že máme BLBÉ zákony o voľbách, konkrétne aj o týchto komunálnych. Lajdáckych ministrov všetkých politických tričiek, ktorí vedia len kritické, slušné návrhy na opravu zákonov vymazávať z internetu a hádzať do koša, ak sa pošlú na papieri. A ktorí odmietajú aj do budúcnosti brať do úvahy návrhy aj obyčajných občanov.

A v dôsledku všetkých poslancov, všetkých tričiek a médií za 20 rokov, ktorí na to kašlú.

Zákon v tejto veci hovorí v § 19, odsek 2, že: "(predseda) miestne volebnej komisie, ktorý zabezpečí bezodkladne (vyhlásenie o vzdaní sa kandidáta) spôsobom v mieste obvyklým."

Tým spôsobom sa myslí spravidla len umiestnenie do vývesnej skrinky pred obecným úradom.

Na šťastie komentár Ministerstva vnútra hovorí v tejto veci viac:

"Zakotvuje sa povinnosť predsedovi volebnej komisie zverejniť túto skutočnosť v záujme informovanosti voličov, a to podľa možnosti čo najrýchlejšie, a to takým spôsobom, aby oznámenie splnilo svoj cieľ. Najúčinnejším sa zdá byť UVEREJNENIE TAKÉHOTO OZNÁMENIA PRIAMO PRED VOLEBNOU MIESTNOSŤOU ALEBO VO VOLEBNEJ MIESTNOSTI ZA ZÁSTENOU."

Hlasovacie lístky nie sú upravené - to je práve jeden z najväčších nezmyslov zákona, že zákon nedovoľuje okrskovej komisii, aby napr. meno kandidáta, kandidátov, ktorí sa vzdali alebo boli odvolaní preškrtnúť, hoci mnohé obce si tlačia hlasovacie lístky sami alebo ich tlačia na obvodnom úrade, čo by stačilo aj deň pred voľbami - už bez kandidátov, ktorí sa vzdali.

Máte právo žiadať, aj prostredníctvom Vášho zástupcu v okrskovej komisii, aby dali to oznámenie aj za plentu. Ďalej aj to, aby aj ústne informovali každého voliča o kandidátoch, ktorí sa vzdali, najmä ak ich nie je veľa, alebo je len jediný. Zákon to neprikazuje, ale ani nezakazuje, a je to v ZÁUJME ZÁKONA, ako sa píše aj v citovanom komentári, aby oznámenia splnili svoj cieľ, ktorým je samozrejme to, aby sa podľa možností o tom dozvedeli všetci voliči a nikto nestratil svoj hlas zakrúžkovaním kandidáta, ktorý sa vzdal - o tom sa dozvieme večer, koľko takých bolo - a nemuselo byť.

Nikto a žiadny zákon tiež nebráni, aby ste sa niektorí obyvatelia striedali pred volebnou miestnosťou a informovali ľudí, že dotyčný kandidát odstúpil a aby si to prečítali ešte aj pri vstupe do budovy.

LEN NIKTO - A ANI NIK Z OKRSKOVEJ KOMISIE A ANI STAROSTA NESMIE VZHĽADOM K MORATÓRIU UŽ INFORMOVAŤ OBČANOV O TOM, V KOHO PROSPECH KANDIDÁT ODSTÚPIL.

 

Okolo 9:00 mi telefonovala jedna kandidátka na starostku s rovnakým problémom ako mal pán Mäčko

 

Martinek Jozef: Ohladom volieb, 27. 11. 2010 12:13:

 

„Chcem sa vás opýtať môže byť v komisii v komunálnych voľbách blízky rodinný príslušník kandidáta na starostu obce v komisii ?“

 

Karol Nagy:

 

„Vo všetkých voľbách, aj v referende môže byť vo volebnej komisi akejkoľvejk úrovne aj najbližší rodinní príslušníci kandidáta. Sú dediny, kde sú aj všetci členovia miestnej volebnej komisie kandidáta na starostu jeho najbližší príbuzní.“

 

TA 3, 11:03, 13:08

 

V šote, niekoľko sekúnd po tom, ako odpovedá Ján Petrík (KDH), podpredseda ÚVK opakovane ukazujú záber z volebnej miestnosti, kde sú tesne vedľa seba tri volebné kóje (drevené, či papierové plenty, zásteny), takže volič, ktorý volí v tej strednej, musí prichádzať aj odchádzať tesne za chrbtami iných voličov, ktorí si práve vypĺňajú hlasovacie lístky.

 

Namiesto toho, aby pred každými voľbami dalo Ministerstvo vnútra urobiť za 0 korún ako študentskú stredoškolskú prácu dve 5 - 10 minútové videá, ktoré by si každý mohol stiahnuť doma na youtube zdarma, ako tieto voľby prebiehajú, pre občanov kratšie, pre členov okrskových komisií dlhšie, v každých voľbách alebo v referende ukazujú niečo ako vzorové to, čo je však naopak príšerné, čo by mali ukázať len v ukážkovom videu, ako odstrašujúci príkald, na čo všetko okrskové komisie, školené a relatívne veľmi dobre zaplatené neprídu, ako to teda nerobiť!

 

Okolo 12:00, 13:40

 

Informoval sa jeden starosta, opäť kandidujúci, z okresu Poprad, že kto mu môže dať povolenie na prítomnosť počas sčítania hlasov, keď v ich obci je jediný okrsok, teda okrsková komisia zriadená nebola, ale jej funkciu plní miestna volebná komisia. Na obvodnom úrade mu hovorili tí, ktorí metodicky voľby usmerňujú, že o to musí požiadať Ustrednú volebnú komisiu. Odvolali sa na uznesenie č. 31. Ale jemu sa nevidelo, prečo by ich mal s tým otravovať. Pán starosta aj sám toto uznesenie vyložil na nástenku. Vysvetlil som mu, že spomínane uznesenie č. 31 je zmätočné, že ho treba čítať spolu s uznesením č. 5 a treba mať na pamäti, že nad každým uznesením je zákon. Že samozrejme, povolenie mu môže dať len okrsková volebná komisia, ktorá aj o jeho osobe menovite musí hlasovať a že Ústredná volebná komisia a ani jej predseda túto kompetenciu vôbec nemá. O 13:40 sa to isté pýtali nezávislí kandidáti z obce Horná Ves v okrese Prievidza.

 

TA 3, 12:20

 

JUDr. Lívia Škultétyová: Voľby majú pokojný priebeh. Nič ich nenarúša.

 

15:30

 

Volička zo Starej Vody, okr. Gelnica telefonovala, že v ich obci má len jedného člena jediná strana a ostatných menoval starosta. Počas neprítomnosti toho člena, ktorý bol práve s prenosnou volebnou schránkou v domoch voličov, ostatní členovia miestnej volebnej komisie vytiahli veľkú volebnú schránku na ulici – a volilo sa tam (!). Je to bezprecedentné porušenie zákona! Požiadal som voličku, aby informovala aj ÚVK aj OVK v Gelnici.

 

16:30

 

Volala dcéra voličky P. P. z Chorvátov, okres Košice – Okolie, že u jej matky boli z volebnej komisie s prenosnou schránkou. Po tom, ako začala stará pani krúžkovať kandidátov, členovia komisie volali dcéru pani P. P., aby jej pomohla s vypĺňaním. Tá hneď zbadala, že mama už niektorých zakrúžkovala celé meno dlhou elipsou a preto žiadala o nové lístky. Tie im však odmietli vydať s odôvodnením, že oni majú len presne toľko lístkov, koľko voličov majú navštíviť.

Členovia volebnej komisie v každom prípade členovia komisie porušili § 31, odsek 3 Zákona 346/ 1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

 

17:00

 

Telefonoval JUDr. M. L. z Bratislavy – Starého mesta, majiteľ hotela, že ešte 2. novembra reklamoval na miestnom úrade, že istá osoba, s neeurópskym menom a priezviskom nikdy v jeho hoteli nebývala a preto neexistuje žiadny dôvod, aby bola u neho prihlásená na trvalý pobyt. V októbri totiž dostali oznámenie o termíne a mieste konania volieb bez obálky aj na meno záhadného cudzinca. Ich prekvapenie bolo o to váčšie, že ten cudzinec je zapísaný aj vo voličskom zozname.

Poradil som mu, aby to stručne oznámil písomne aj okrskovej volebnej komisii, aj ústrednej komisii, aby o tom vedeli a, aby sa kontaktovali, keby sa náhodou ten cudzinec k voľbe aj dostavil. Tiež som mu doporučil, aby podali sťažnosť na nečinnosť príslušného referátu aj starostovi Starého mesta.

 

Do 16:00 volali aj ďalší občania, starostovia, predsedovia okrskových volebných komisií. Pýtali sa väčšinou na to, či môžu byť v komisiách príbuzní kandidátov (Môžu), kto povoľuje účasť pri sčítaní alebo či treba dať žiadosť písomne alebo stačí ústne (Ako si praje komisia, zákon to neupravuje).

 

Karol Nagy, karolnagy77@gmail.com, tel.: 048/ 414 70 36, 0910/ 101 179

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

spravodlivost!!! , policia

(ctihodny obcan , 6. 12. 2010 23:32)

policia - podľa mojich zdrojov boli obidvaja policajti nezávislí.
spravodlivost!!! - tie obvinenia sú asi iba z Vášho neúspechu a vymyslené obvinenia sú trošku dosť detinské, pretože a pokiaľ neviete aké auto má kandidát č.3 tak takéto obvinenia sú už dosť trápne. A keď už tak, tak na jeho aute sa vozil jeho syn. A je to rozhodnutie väčšiny občanov. A tí asi vedia kto je pre obec najlepší kandidát na starostu.

ako si kúpiť voličov

(spravodlivosť 2, 1. 12. 2010 8:09)

Myslím si,že pán...,alebo pani spravodlivosť!tzv.prehrali a nevedia to prehltnúť...ved este v piatok jeden kandidát na poslanca chodil po domácnostiach "vybraných" a kupoval voličov...však,SPRAVODLIVOSŤ! netreba špiniť druhých,treba začať vždy od seba...

Ústavný súd už rozhodol

(Admin, 30. 11. 2010 10:07)

Ústavný súd v minulosti už viackrát rozhodol, že komunálne voľby v obciach a mestách boli neplatné a museli sa konať nové voľby: http://www.spravy.bringer.sk/sprava/258703-vybrane-pripady-porusenia-zakona-o-komunalnych-volbach/

Ústavný súd už rozhodol

(Admin, 30. 11. 2010 8:49)

Ústavný súd v minulosti už viackrát rozhodol, že komunálne voľby v obciach a mestách boli neplatné a museli sa konať nové voľby: http://www.spravy.bringer.sk/sprava/258703-vybrane-pripady-porusenia-zakona-o-komunalnych-volbach

Ad: Ako si kupit poslancov

(Karol Nagy, karolnagy77@gmail.com, 28. 11. 2010 16:46)

Pán spravodlivost!!!,

ked sa nenajdu aspon dvaja neanonymni svedkovia, ťažko sa čokohokoľvek dožadavať. Stará rímska zásada práva. teda spravodlivosti hovorí. "Kde niet žalobcu, niet ani sudcu."

co s takymi poslancami?

(policia, 28. 11. 2010 16:33)

A zase Sliepkovce. Ako je mozne ze v poslaneckom zbore skoncili aj dvaja poslanci-policajti kandidujuci za stranu...to kde sme...co tak byt nezavisli???

Ako si kupit volicov

(spravodlivost!!!, 28. 11. 2010 16:28)

Predvolebne moratorium v Sliepkovciach v Michalovskom okrese kandidatovi s c.3 nehovori absolutne nic. Zvazanie romskych volicov a kontrolovanie zakruzkovaneho kandidata priamo za plentou bez zasahu volebnej komisie je tiez silna kava.A nikto s tym nic neurobi?

Je to v poriadku?

(jozef, 28. 11. 2010 14:45)

(28. 11. 2010 08:38
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať:
1. V našej obci členovia volebnej komisie vo veľmi veľa prípadoch pri vstupe občanov do volebnej miestnosti vôbec nepožadovali od nich k nahliadnutiu občiansky preukaz?! Dá sa to považovať za vážne porušenie, resp. spochybnenie priebehu komunálnych volieb?
2. Ďalej sa chcem spýtať, či voľby sa nedajú spochybniť aj tým, že členovia volebnej komisie posielali za jednu tzv. "plentu" aj po dvoch a viac občanov naraz (jednalo o viaceré manželské páry a občanov rómskeho etnika)?! - pravdepodobne tým chceli urýchliť priebeh volieb včase väčšieho počtu príchodu občanov!
Ďakujem.

no toto

(anonym, 28. 11. 2010 13:42)

Veď v Kośiciach musel ten Raši či jak sa volá vyhrať vďaka cigánom. Veď tych zmobilizovali a každy jeden cigaň hlasoval za jedneho... Veď ani nevedia pisať ani čitať, tak ako môžu chodiť voliť? Ako to tu bolo spomenuté.
musíme byť realisti, komunisti ešte nevymreli. A to sa dalo zistiť aj teraz v komunálkach. Nechápem ako v Žiline tak dobrého starostu ako je Harman mohol vymeniť ten vymletý Choma (Smer a.s.) čo rozkradol diaľnice cez PPP projekty a ako mohol vyhrať Raši v Košiciach(tiež za éry Smer a.s. nespravil nič dobré), čo sa týka ostatných, tiež nič moc. No ľudia stále veria, naivných je 40%

/ BTW: Ftáčnik je tiež skorumpovaný smerák... bolo aj o tom na YT video. Zodňa na deň zmenil rozhodnutie o zeleni v prospech developerov... (v Sade Janka Kráľa v Petržalke, kde bol starostom, takže Developerom zdar, Ftáčnikovi veľké vrecká, teraz nebude napĺňať vrecká len z projektov Petržalky, ale celej Blavy)

hehe korpupcia v Michalovciach

(anonym, 28. 11. 2010 13:34)

Odkedy su Michalovce v Trencianskom kraji?? ... Inac v Michalovciach vyhral skorumpovany Zahorcak... Ved v Smer-e to nieje rarita

Pavlovce nad Uhom, okres Michalovce

(nespokojný občan, 28. 11. 2010 11:14)

Ukázala sa opäť aj tento rok neprávosť a kupovanie hlasov rómskych voličov....len kvôli tomu vyhrala starostka- podplácateľka len o 57 hlasov nad kandidátom spravodlivým, ktorého zvolila väčšina obyvateľov nerómskych.Máme to na kamere, tie dodávky preplnené rómami, ktoré sa vystriedali pred obecným úradom.....aj tak by nám to nepomohlo.... pred 4mi rokmi to nahraté bolo a nič sa s tým neurobilo.... je to smutné, doteraz sa neviem spamätať z toho, že ďalšie 4 roky bude vládnuť faloš, 62 ročná dôchodkyňa a okrádanie obecnej pokladnice. A znova sa nič v obci neurobí. Som sklamaná z celých volieb a zákonov, ktoré chránia pred kupovaním a machináciami..... jednoducho.....NEMÁM SLOV :(((

Bratislava, volebný okrsok 55

(Mária Hasprunová, 28. 11. 2010 8:41)

V uvedenom okrsku bolo už o 19:40 tma, ticho a nikde ani nohy a všetko pozamykané.

neviditeľné informácie

(Nadežda Lindovská, Bratislava, 28. 11. 2010 1:02)

Zažila som podobnú situáciu, ako v Sučanoch.
Prišla som hlasovať(Karlová Ves Bratislava,21.okrsok) , zaregistrovala som sa, dali mi hlasovacie lístky, opýtala som sa, koľko kanditátov za náš obvod krúžkujem, slečna v ružovom pulóvriku mi poradila, že si môžem vybrať "z týchto kandidátov v zoznamoch toľko a toľko"... Takže "z týchto" som si vybrala. Išla za plentu, zakrúžkovala, odišla. Až pri odchode som si všimla, že na výveske medzi množstvom informácii visí nenápadný oznam o tom, že niektorí kandidáti stiahli svoje kandidatúry. Dvoch z nich som zakrúžkovala...
Mala som pocit, že dva moje hlasy tým pádom prepadli a veľmi ma to rozladilo. Vrátila som sa do volebnej miestnosti a opýtala sa, prečo o skutočnosti, že niektorí kandidáti odstúpili - ľudí neinformujú. Odpoveď: všetko je na výveske, ak nečítate, máte sa pýtať. Keď som pripomenula, že som sa aj pýtala a odporučili mi vybrať si z "týchto" zoznamov na hlasovacích lístkoch, ale bez varovania, že došlo k zmenám, slečna v ružovom (dozorovala takmer celú Pribišovu ulicu) si na mňa spomenula. Chcela ma utešiť, povedala, že moje hlasy neprepadnú, lebo tí, ktorí odstúpili zväčša postupujú svoje hlasy v prospech iných kandidátov. Obávam sa, že táto informácia je nepresná. Volebný zákon, ako som dodatočne zistila, to neumožňuje.
Za nemilé prekvapenie, ktoré som zažila čiastočne môžem sama, lebo som si v záplave informácií nevšimla zoznam odstúpených kandidátov. Ale môže za to aj organizácia volieb na Dlhých Dieloch v Karlovej Vsi, pretože takéto dôležité informácie treba zvýrazniť a dôrazne na nich voliča upozorniť. Informácia o zmene kandidátov bola skromná, nepútala pozornosť ani veľkosťou písma, ani farbou, či iným spôsobom. A podľa volebnej komisie 21. okrsku Karlová Ves sa volič má pýtať sám, na čo má byť upozornený. Napokon, pýtala som sa a... sme na začiatku môjho príbehu - informácia ma minula. Mimochodom, v poučení, ktoré som dostala spolu s úradným Oznámením o mieste a konaní volieb a ktoré som si poctivo prečítala pred mojou výpravou do volebnej miestnosti - výstraha o možnej zmene počtu kandidátov absentovala.

Vzhľadom na počty ľudí v komisiách a na peniaze, ktoré idú na organizáciu volieb z verejných financií, veď sa konajú za prispenia každého jedného občana, by malo byť povinnosťou komisie dozerať, aby si informácie voliča našli. Dá sa to, keď sa chce a najmä vtedy, keď si volebné komisie vážia občana - voliča a jeho občianske práva nie "pro forma" ale "de facto".
Zaprotokolovať moju sťažnosť komisia odmietla. Vraj to nebolo dôležité.
Po tomto zážitku, po prepadnutí dvoch mojich volebných preferencií, po iskrivej komunikácii s volebnou komisiou Karlová Ves (mladý predseda prenechal slovo skúsenejšej a razantnejšej kolegyni), volebný okrsok č. 21 v budove Základnej školy na Majerníkovej 60 - takmer ľutujem, že som šla voliť. Možno aj vďaka takýmto a podobným zážitkom a komisiám ľudia strácajú chuť navštevovať volebné miestnosti. Nehovoriac o znechutenosti z politiky a politikov. Ale hádam aj organizácia volieb a kultúra komunikácie volebných komisií s voličmi patria k politike?

Myslím, že náš volebný zákon má medzery. Týkajú sa nielen kandidátov, ktorí abdikovali, ale aj regulácie komunikácie voličov s volebnými komisiami, možnosti podávať podnety a vykonávať nápravu nedostatkov v priebehu volieb.

Vážený pán Madej,

(mariaanna, 27. 11. 2010 22:28)

vysvetlenie
(27. 11. 2010 22:01
Vážený pán Madej, chcela by som si upresniť informáciu o pečatení volebnej urny. V mojom volebnom okrsku volaebná urna bola iba zalepená a podpísaná a predsedníčka volebnej komísie mi tvrdila, že pečiatka na volebnej urne nemusí byť, že to je mylná informácia z mojej strany. Ďakujem za vysvetlenie, ale podľa môjho názoru je to porušenie volebného zákona

Sťažnosť Ústrednej vol. komisii

(JUDr. M. D., Bratislava - Nové mesto, 27. 11. 2010 21:54)

1)- V deň komunálnych volieb, t.j. 27.11.2010 o 20,05 hodine mi volal
pán T. K., že on nemohol byť ako nezávislý pozorovateľ prítomný na prepočítavní hlasov vo volebnej miestnosti č.9. Predseda volebnej komisie mu jeho prítomnosť na tomto úkone zabránil a vykázal za dvere.

2)- V deň komunálnych volieb, t.j. 27.11.2010 o 20,05 hodine mi volal pán T. K., že pán M. F. nemohol byť ako nezávislý pozorovateľ prítomný na prepočítavní hlasov vo volebnej miestnosti č.5. Predseda volebnej komisie pánovi M. F. prítomnosť na tomto úkone zabránil a vykázal ho za dvere.

Klamstvo v komunálnych volbách

(Anonym, 27. 11. 2010 21:43)

(27. 11. 2010 20:10
Váženy pán predseda, JUDr. Karol Nagy,
Bývam v Martine a vo volebnom lístku som si všimol nepravdivú informáciu u jedného z kandidátov na poslanca MČ Martin Záturčie - 13. Milan Kubík, 34 r., vojak, M. Jankolu 9618/26, Martin, ĽS NS. Pán Kubík si zadal profesiu vojak a pritom je už niejaký čas vo výsluhovom dôchodku. podľa môjho názoru je to zavádzanie voličov a je to v rozpore so zákonom. Ďalšia nepravdivá informácia je keby bol vojak tak vojaci majú zo zákona zakázané byť členmi politickej strany a on uvádza politickú príslušnosť k ĽS NS. Tak Vás prosím o preverenie týchto informácií.S pozdravom

Druhé výsledky

(Karol Nagy, karolnagy77@gmail.com, 27. 11. 2010 21:23)

Zrejme ich budú aktualizovať každých 30 minút, zatiaľ to vyzerá takto - a nejaké výsledky za niektoré obce už budú hádam takmer v každom obvode:

Dátum a čas: 27.11.2010 21:14:29
Počet obcí, v ktorých sa konajú voľby: 2 924
Počet obcí, z ktorých boli spracované zápisnice: 81
Účasť voličov za SR v %: 49,32

Prvé výsledky

(Karol Nagy, karolnagy77@gmail.com, 27. 11. 2010 21:10)

Ďaľšie zlyhanie 300 miliónových volieb.
Od 20:44 sme mohli mať prvé výsledky. Žiaľ Štatistický úrad SR nám za 100 miliónov Sk ponúka len takúto info:

Dátum a čas: 27.11.2010 20:44:21
Počet obcí, v ktorých sa konajú voľby: 2 924
Počet obcí, z ktorých boli spracované zápisnice: 4
Účasť voličov za SR v %: 52,00

Aby človek zistil, ktoré sú tie prvé 4 obce, musel by klikať až na 52 obvodov a maviac, kedže v tých tabulkách nie je uvedené koľko percent obcí už odvolilo, musí sa prebehnúť aj všetkými obcami, ktoré v obvode sú, či náhodou už k niektorej nie sú výsledky.

Dátumy

(laury, 27. 11. 2010 21:07)

Prečo máte v odkazoch na články dátum 27.11.2011? Nechápem

Sťažnosti ústrednej vol. komisii

(JUDr. M. D., Bratislava - Nové mesto, 27. 11. 2010 19:59)

11:00
V piatok 26.11.2010 sme dostali v čase moratória, prostredníctvom SLOVENSKEJ POŠTY a.s., do mojej poštovej schránky oficiálnu reklamu JUDr. T. Korčeka zaposlanca MČ BNM.
Zaujímavé, že to došlo adresne na meno mojej manželky. Kto dopredu
zisťoval údaje o voličoch...?
11:05
vo štvrtok 25.11.2010 sme dostali v čase moratória, prostredníctvom SLOVENSKEJ POŠTY a.s., do mojej poštovej schránky oficiálnu reklamu Ing. Ruženy APALOVIČOVEJ CSc., za starostu MČ BNM (pozri prílohu).
Zaujímavé, že to došlo adresne na meno našej rodiny. Kto dopredu
zisťoval údaje o voličoch...?
19:31
1)- V deň komunálnych volieb, t.j. 27.11.2010 o 19,22 hodine mi volal
pán G. K., že občan - pani J. vo volebnom okrsku č.
39 na ZŠ Vihorlatská (na Mierovej kolónii), mala iba dva hlasovacie
lístky:
- na primátora hl. m. SR Bratislavy
- na poslancov do mestského zastupiteľstva (magistrátu)
ostatné jej nedodali, nemohla si v plnej miere vykonať svoje hlasovacie právo.

2)- V deň komunálnych volieb, t.j. 27.11.2010 o 19,22 hodine mi volal
pán G. K., že občan - M. K. vo volebnom okrsku č. 40 na ZŠ Vihorlatská (na Mierovej kolónii), mal iba tri hlasovacie lístky:
- na primátora hl. m. SR Bratislavy
- na poslancov do mestského zastupiteľstva (magistrátu)
- na poslancov do MČ BNM
ostatný mu nedodali, nemohol si v plnej miere vykonať svoje hlasovacie právo.

Plné mená dotknutých osôb a kontaktné dáta sťažovateľa sú na adrese: karolnagy77@gmail.com